Основни необходими документи при кандидатстване за ипотечен кредит в Пловдив

В тази статия ще рагледаме основни необходими документи при кандидатстване за ипотечен кредит в Пловдив.

Това са необходимите документи, които трябва да представите пред банката, за да можете да усвоите ипотечен кредит:

Основни необходими документи при кандидатстване за ипотечен кредит в Пловдив

 1. Копие на лична карта – с подпис „вярно с оригинала”
 2. Документ за трудова заетост /копие от трудов, граждански, договор или годишна данъчна декларация/
 3. Служебни бележки за доходите – от работодателя
 4. Копия от годишни данъчни декларации за фирмите, от които ще бъдат доказани доходите, както и текущи отчети
 5. Копие от Акт за граждански брак
 6. Удостоверние от АП за режим на СИО
 7. Удостоверение за семейно положение – можете да получите това удостоверение от Общината по местоживеене
 8. Удостоверение за липса на данъчни задължения – вади се от НАП и за купувач и продавач
 9. Нотариален акт за собственост на имота/ако е в завършен вид/
 10. Пазарна оценка на имота – прави се от лицензиран оценител
 11. Удостоверение за липса на тежести върху имота – от Агенция по вписванията
 12. Данъчна оценка на имота
 13. Кадастрална схема или скица на имота. За повече информация, За възникнали въпроси и неясноти, използвайте услугите на кредитен посредник.

Имате нужда от безплатна консултация и оферта от кредитен консултант в Пловдив

0899 85 75 00


Текста е предоставен от АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД. АРЕНА КОНСУЛТ ЕООД е лицензиран кредитен посредник, в съответствие със Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), с регистрационен № BCI00008, издаден от Българска народна банка.

Please rate this