Кабинетът одобри ОП „Региони в растеж”

Тя ще осигури 1,54 млрд. евро за развитието на българските региони

Кабинетът одобри ОП „Региони в растеж”
Кабинетът одобри ОП „Региони в растеж”

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националния бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството получи мандат да изпрати окончателния вариант в Европейската комисия, като се очаква той да бъде одобрен в началото на юни 2015 г., съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Програмата предвижда инвестиции в рамките на 8 приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях, както следва:

– Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;

– Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” с бюджет 106 млн. евро;

– Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн. евро;

– Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 84 млн. евро;

– Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” с бюджет 51 млн. евро;

– Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн. евро;

– Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура” с бюджет 194 млн. евро;

– Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” с бюджет 52 млн. евро.

Финансовата подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. е териториално балансирана. Мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие включват подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване па градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България.

Подкрепата за 28 малки града ще се осъществява чрез мерки за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради. Изпълнението на секторните политики и инвестициите в съответния сектор ще бъдат подкрепени със средства от хоризонталните приоритетни оси.

Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

Източник: https://www.economic.bg/

Please rate this