Изборът между НОИ и частен фонд става многократен

Rate this post

Очаква се новата пенсионна реформа да бъде приета окончателно през май

Изборът между НОИ и частен фонд става многократен
Изборът между НОИ и частен фонд става многократен

Кабинетът е готов с пенсионната реформа. Предложенията на управляващите бяха представени днес в присъствието на премиера Бойко Борисов, министъра на икономиката Владислав Горанов и социалния министър Ивайло Калфин, който представи готвените промени.

Последните предложения, разработени от работна група между Министерството на труда и социалната политика и Министерство на финансите, са свързани с промяна на тристълбовия модел въвеждане на опция за изцяло държавно осигуряване вместо досегашното разделение между държавни и частни фондове.

Промените предвиждат изборът между частен пенсионен фонд и държавно осигуряване да бъде многократен, а не както бе предложено по-рано – един път в живота. Другата промяна е свързана с това, че ако осигуреният избере да прехвърли всичките си пари на държавата, те ще се съхраняват по партида в Сребърния фонд, а не по сметки в НОИ, както беше до момента.
Също така новопостъпващите на пазара на труда няма да бъдат задължени да избират, а ще се разпределят в различни пенсионни фондове, както досега. В случай, че сами решат, те ще могат да прехвърлят парите си изцяло на държавата (в Сребърния фонд).
„В началото на май пенсионната реформа трябва да бъде окончателно приета от Министерски съвет. Мерките предвиждат увеличение с 4 месеца на осигурителен стаж, увеличаване на максималния осигурителен доход на 2600 лв. и криминализиране на умишлено неплащане на осигурителни вноски“, заяви вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин.
Той обясни, че смята да внесе предложение за максимално плавно нарастване на възрастта на пенсия, като се запази принципът 65 години за мъже и жени. По думите му възрастта за пенсия ще се обвързва със средната продължителност на живот и демографските характеристики.
„Предлага се възрастта за пенсиониране да нараства първоначално с по два месеца през 2016 и 2017 г., а от 2018 г. да продължи да нараства с по един месец всяка година до достигане на 67-годишна възраст през 2029 г.“, обясни Калфин.
Той е категоричен, че от 1 януари 2019 г. ще има повишение от 35 на 40% от максималния осигурителен доход на максималния размер на отпуснатите пенсии до 31 декември 2018 г.
Вицепремиерът обмисля вариант служителите в Сектор „Сигурност“, които имат индивидуални сметки в УПФ, но нямат достъп до тях, да получат правото за избор за запазването на сегашното положение или еднократно насочване на натрупаните средства към фонд „Пенсии“. Калфин подчерта, че ще настоява за по-силен контрол над пенсиите за инвалиди, както и Медицинските комисии на НОИ да имат право на допълнителни прегледи, не само на документи. Социалният министър обобщи, че мерките, които се приемат за пенсионната реформа са над 30.
Финансовият министър Владислав Горанов подкрепи идеята хората да могат да избират пенсионни фондове. „Да има повече избор не е национализация“, подчерта Горанов, като обясни, че с Калфин са си поставили за цел до май-юни да имат затворена тема „промени в параметрите на системата за пенсионно осигуряване“. „От тези 820 млн. лв. приходи, които анонсирахме, 250 млн. лв. са осигурителни вноски от различен вид – здравни, ДОО, учителски“, каза още финансовият министър.
Премиерът Бойко Борисов коментира, че мерките дават хоризонт от 15 години яснота за начина, по който се върви към пенсиониране.
Източник: https://www.economic.bg/