Инвестиционните фондове държат все по-малко пари на депозит

Инвестиции за 520.8 млн. лева са направили местните и чуждестранните инвестиционни фондове, опериращи в България през миналата година.

Общата стойност на вложенията на дружествата нараства с 36.2%, до 1.96 млрд. лв.

Инвестиционните фондове държат все по-малко пари на депозит
Инвестиционните фондове държат все по-малко пари на депозит

Към края на декември 2014 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 802.3 млн. лева, като спрямо същия месец на 2013 г. те се увеличават със 105.2 млн. лева, показват данните на БНБ.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към декември 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г. депозитите намаляват с 43.4 млн. лева, до 320.9 млн. лева, инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 33.2 млн. лева, до 224.8 млн. лева, а средствата, вложени в облигации се повишават със 101.7 млн. лева до 199.7 млн. лева.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2014 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 84.4 млн. лева, до 329.1 млн. лева.

В края на декември 2014 г. привлечените средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове са 1 155.4 млн. лева. Спрямо същия месец на 2013 г. те нарастват с 415.6 млн. лева.

По институционални сектори към края на четвъртото тримесечие на 2014 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към застрахователните компании и пенсионни фондове в България се увеличават с 332.8 млн. лева, до 923.2 млн. лева. Домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинства, влагат с 55.2 млн. лева повече, до 178 млн. лева.

Към края на декември 2014 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 802.3 млн. лева, като размерът на собствения им капитал е 791.4 млн. лева.

В същото време задълженията на местните инвестиционни фондове към български застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 46.3 млн. лева, до 235.8 млн. лева, а пасивите към домакинства нарастват със 77.4 млн. лева, до 365.4 млн. лева.

Данните показват че се секторът се намира във възход и въпреки ниската база, от която тръгва, неговото развитие носи перспективата за инвестиции и намаляване на цената на капитала в икономиката.

Източник: www.darikfinance.bg

Please rate this