Губят ли се неизползваните дни от платения отпуск?

Rate this post

До 31 декември всяка фирма трябва да изготви график за използване на отпуските през следващата календарна година.

Губят ли се неизползваните дни от платения отпуск?
Губят ли се неизползваните дни от платения отпуск?

Ако не сте го направили – побързайте, преди Инспекция по труда да извърши проверка. Това изискване бе въведено с промени в Кодекса на труда от 2010 година, които предвидиха и нови правила за ползване и отлагане на дните платен годишен отпуск. С тези промени се предвиди и че отпускът ще се погасява с изтичането на две години от края на годината, за която се полага. Така например ако служител има неизползван отпуск за 2012 година, той ще се погаси 2 години след 31 декември 2012, т.е. на 31 декември 2014 година. След тази дата неизползваните дни не само че не могат да бъдат използвани, но и при прекратяване на трудовия договор не подлежат на парично обезщетяване от работодателя.

Кодексът на труда (КТ) въвежда изключение от това правило за служителите, които са били в отпуск за бременност и раждане или  за отглеждане на малко дете, както и за служителите в дългосрочен болничен и поради това не са успели да използват полагаемите дни платен годишен отпуск в рамките на календарната година, за която се полага. В тези случаи правото на ползване на отпуска ще се погаси след изтичане на две години от края на годината, в която е отпаднала причината за неползването.

Важно е да се отбележи, че правилата за погасяване по давност не се прилагат за натрупан до 31 декември 2009 г. отпуск. Този отпуск може да се използва безсрочно и при прекратяване на трудовия договор работодателят е длъжен да плати обезщетение на работника за неизползваните дни.

Законът въвежда като основен принцип изискването отпускът да се ползва в рамките на календарната година, за която се полага. Изключения от това правило са допустими ако в предприятието има важни производствени причини. В този случай работодателят може да отложи със заповед ползването на до 10 дни отпуск за следващата календарна година. Ако работникът има уважителни причини той също може да поиска от фирмата отлагане на до 10 дни за следващата година. КТ обаче въвежда правилото, че независимо от начина на прехвърляне, за следващата календарна година не могат да се прехвърлят повече от 10 дни отпуск. На практика обаче много често се оказва, че (със или без надлежно документиране) работниците не са използвали и реално имат за прехвърляне повече от 10 дни. Правото на ползване на тези дни няма да се погаси докато не изтече двегодишният давностен срок. Т.е. работодателите са длъжни да прехвърлят за следващата календарна година всички дни платен годишен отпуск, които служителите по една или друга причина не са ползвали в рамките на текущата година. Ако междувременно служителят напусне, работодателят ще трябва да му плати обезщетение и за прехвърлените дни неизползван платен годишен отпуск.

Източник: https://www.manager.bg/