Германия давала €50 млрд. на Гърция да излезе от еврозоната

Германия давала €50 млрд. на Гърция да излезе от еврозоната

Германия давала €50 млрд. на Гърция да излезе от еврозоната

Вашият коментар