ЕК одобри две оперативни програми

Rate this post

Те са „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“

ЕК одобри две оперативни програми
ЕК одобри две оперативни програми

Европейската комисия одобри оперативните програми „Добро управление“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“, които ще бъдат финансирани със средства от Еропейския съюз до 2020-а година.

Оперативна програма „Добро управление“ ще продължи действащите досега „Административен капацитет“ и „Техническа помощ“. Бюджетът е 335 милиона евро. Чрез нея ще бъдат финансирани проекти за административна реформа и електронно управление, електронно правосъдие и реформа в съдебната система. Основните приоритети са оптимизиране на структурите на администрацията, осигуряването на по-лесен достъп до услуги за гражданите и бизнеса, включително чрез комплексно административно обслужване и развитие на електронното управление.

За първи път ще има оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Средствата са 701 милиона евро. Инвестициите в тази програма ще бъдат насочени за повишаване качеството на образованието според изискванията на бизнеса от квалифицирани кадри.

В края на миналата година Европейската комисия одобри две от новите програми „Развитие на човешките ресурси“ с бюджет над един милиард евро и „Транспорт и транспортна инфраструктура“ с бюджет от близо два милиарда евро.

В следващите седмици се очаква одобрението на програма „Иновации и конкуретноспособност“.

Източник: https://www.economic.bg/