Еднодневни договори за 100 000 работещи

Rate this post

Наетите по тях ще запазва правата си на безработни, но изработеното няма да им се зачита за трудов стаж

Еднодневни договори за 100 000 работещи
Еднодневни договори за 100 000 работещи

Между 60 и 100 хил. души ще се възползват още от този сезон от новите еднодневни трудови договори. Новите договори бяха представени днес съвместно от министрите на социалната политика Ивайло Калфин и на земеделието Десислава Танева, тъй като се очаква да се прилагат най-вече в агро сектора.

Новите договори са предвидени за улеснено наемане на голям брой работници за кратко време в кампанийните сезони, когато земеделците се нуждаят от много работна ръка за беритба на плодове и зеленчуци, както и при розобера. Договорите предоставят възможността за по-гъвкаво наемане, като ще запазват социалните придобивки на работниците.

Те се въвеждат, защото в сектора трудови договори рядко се подписват не поради нежелание на производителите, а на самите работници – те били наемани сезонно на работа за няколко месеца, а, подписвайки договори, губели социалните си права на безработни.

Договорите ще съдържат размера на възнаграждението, съобразено със законодателството, за 8-часов работен ден. Парите ще се изплащат лично на работника срещу разписка, като изработеното ще се признава за осигурителен стаж, но не и за трудов.

За тези договори няма да има длъжностна характеристика, нито пък изрична заповед за прекратяване на трудовия договор. Договорите ще се купуват от Главна инспекция по труда с бележка, че работодателят вече е платил вноските си в НАП.

Създава се нова категория осигурени лица на еднодневните договори и те ще се осигуряват в три фонда – за пенсии, трудова злополука и здравни вноски, като болест и майчинство не се включват.

Наетите по тези договори ще запазват правото си за енергийно подпомагане, ще са освободени от обществено полезния труд, на който са задължени социално подпомаганите лица. Запазва се статутът на безработни с пълния обем от посреднически услуги при регистрация в бюрата по труда, стана ясно от изложението на Калфин.

Инициативата бе подкрепена и от шефката на МЗХ Десислава Танева, която благодари от името на бранша. По нейни сметки промени ще влязат в сила още за този сезон и ще засегнат между 60 000 и 100 000 сезонни работници.

Социалното министерство ще променя и разпоредбите за ненормираното работното време чрез изменения в Кодекса на труда, обяви Калфин.

Те ще запазват изискването за задължително присъствие на работното място за определен брой часове, но ще дават нови възможности на заетите.

Работещите ще могат да отсъстват от работа повече време, когато им се налага, но ще са задължени да отработят изпуснатите в определен ден часове, докато достигнат разпоредените по закон 40 трудови часа седмично.

„Това ще се случва със съгласието на работодателите“, изтъкна Калфин. По думите му така ще се дава възможност на хората да планират много по-добре времето си, особено за семейства, които гледат малки деца или възрастни и болни.

Министърът планира да внесе и промени, касаещи работещите родители, които имат повече от три деца – идеята му е по майчинство или бащинство за дете, родено след третото, да се излиза в отпуск за две години, а на за една и половина.
Източник: https://www.economic.bg/