Държавният дълг е 12,26 млрд. евро

Валутната му структура и разплащанията по него са предимно в евро

Държавният дълг е 12,26 млрд. евро
Държавният дълг е 12,26 млрд. евро

Към края на юни 2015 г. държавният дълг възлиза на 12,26 млрд. евро. Това показват данните от официалния регистър на дълга, воден от Министерството на финансите.

Вътрешните задължения са в размер на 4,36 млрд. евро, а външните – на 7,89 млрд. евро, сочи информацията на финансовото ведомство.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

В края на отчетния период делът на държавния дълг към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 28,7%, като делът на вътрешния държавен дълг е 10,2%, а на външния държавен дълг е 18,5% от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 35,6%, а външните – от 64,4%.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Валутната структура на дълга към края на юни се разпределя както следва: 78,5% – в евро; 20,5% – в левове; 0,4% – в щатски долари; 0,6% – в други валути.

Плащанията по държавния дълг през юни възлизат на 70,8 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в евро – 59,8%, следван от тези в щатски долари – 35,7%, в лева – 4,3% и в японски йени – 0,2%.

Прочетете също и Регистрация на фирма в Пловдив

Държавногарантираният дълг през юни достига до 314,3 млн. евро, от които 25,3 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,7%.

Източник: https://www.economic.bg/

Please rate this