Man’s Hands Signing Document

Допълнително споразумение при промяна на основното трудово възнаграждение

Man’s Hands Signing Document — Image by © Royalty-Free/Corbis

Вашият коментар