Доходите – замразени, разходите растат

Rate this post

Спада потреблението на основни хранителни стоки.

Средният общ доход на лице от домакинство остава без изменение през четвъртото тримесечие на изминалата година остава без изменение спрямо същия период на 2013 г. – 1227 лв.

Данните на Националния статистически институт показват, че в структурата му продължава да доминира работната заплата с дял от 53,6%, но средният доход от този източник намалява с 0,8% до 658 лв. Средният доход на лице от домакинство от пенсии заема малко над една четвърт от общия и нараства за една година от 311 до 314 лв.

Доходите – замразени, разходите растат.

На самостоятелна заетост се дължат едва 7,8% от доходите на членовете на домакинствата, но средната им стойност за трите месеца нараства силно – с 12,6% до 96 лв. С над 15% нарастват и тези от социално осигуряване и социални помощи – от средно 43 до 49 лв. Тази динамика до голяма степен се обяснява със заложените в бюджета за миналата година по-високи социални разходи, тъй като тенденцията при пазара на труда са положителни.

В същото време за една година средният разход на член от домакинство нараства с 3,1% до 1171 лв. за периода октомври-декември. 32% от тях се формират за храни, но размерът им намалява с 3% до 375 лв. Следват разходите за жилища, които нарастват с близо 14% до 200 лв., достигайки 17,1% от общите. Средно 126 лв. са се отделяли за трите месеца за транспорт и съобщения, което е с 2 лв. повече, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2013 г.

Доходите – замразени, разходите растат.

 

Разходите за здравеопазване намаляват с 5,3% до 61 лв., тези за облекло и обувки – с 14,4% до 54 лв., а отделените средства за алкохол и цигари не са се променили за една година.

Потреблението на почти всички основни хранителни стоки се свива. Най-съществено намалява това на яйца – от 36 на 34 бр., хляб и тестени изделия – от 24,7 на 23,6 кг., картофи – от 7,8 на 7,2 кг., плодове – от 12,6 на 12,1 кг., и зеленчуци – от 14,5 на 14,1 кг. Без промяна остава консумацията на месни продукти и зрял фасул.

Доходите – замразени, разходите растат.

 

Източник: НСИ