Доходите остават непроменени, но разходите растат

Rate this post

Нараства потреблението на алкохол и цигари

Доходите остават непроменени, но разходите растат
Доходите остават непроменени, но разходите растат

През изминалата 2014 година доходите на членовете на домакинствата остават без промяна. За сметка на това разходите им са нараснали. Това показват данните на Националният статистически институт (НСИ) за доходите и разходите на домакинствата за изтеклата година.

Намалява консумацията на тестени изделия, мляко и зеленчуци, но нараства потреблението на алкохол и цигари. Намаляват доходите от домашно стопанство. Данните сочат, че през миналата година годишният общ доход средно на член на домакинство е 4 813 лв. и остава без промяна спрямо 2013 г. Работната заплата формира 54.2% от общия доход на домакинствата, която е с 1.1 процентни пункта повече в сравнение с 2013 г. В абсолютна стойност доходът от работна заплата средно на лице от домакинство се увеличава с 53 лв. (2.1%) на годишна база и през 2014 г. достига 2 610 лв.

През изминалата година относителният дял на дохода от домашно стопанство намалява спрямо 2013 г. и е 1.4% от общия доход на домакинствата.

Отчита се лек спад в разходите за храна. През изминалата година дадено лице от домакинство е похарчило средно 4 509 лв., което е с 1 на сто повече в сравнение с 2013 г. Данните показват, че настъпват промени в структурата на потреблението на българските домакинства. През 2014 г. домакинствата намаляват консумацията на хляб и тестени изделия с 4.6 кг (спрямо 2013 г.) и тя достига 93.2 кг средно на лице.

Повишава се слабо консумацията на безалкохолни напитки, месо и плодове. Понижение се наблюдава при консумацията на прясно и кисело мляко, зеленчуци, картофи и месни произведения. За 2014 г. се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 27.1 на 28.4 л) и цигари (от 596 на 603 бр).

Източник: https://www.economic.bg/