Декларираме пред НАП заеми до 10 000 лева

Тук се включват само личните, но не и банковите заеми, напомнят от НАП

Декларираме пред НАП заеми до 10 000 лева
Декларираме пред НАП заеми до 10 000 лева

Получени и дадени заеми над 10 000 лева трябва да се декларират пред НАП. Те ще се описват в отделно приложение към декларацията за облагане на доходите. Задължението не включва отпуснатите банкови кредити, а “взел-дал” пари се обявява и от хора, които са на трудов договор.

От приходната агенция уточняват, че декларирането се изисква в случаи, когато физическите лица имат:

1. Получени през 2014 г. парични заеми (без кредити от банки), ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към 31 декември 2014 г. част от тях са непогасени.

2. Непогасените остатъци по получени парични заеми в периода от 2009 г. до 2014 г. (без кредити от банки), ако общият размер на остатъците към 31 декември 2014 г. е над 40 000 лв.

3. Предоставени парични заеми през 2014 г., ако общият им размер надхвърля 10 000 лв. и към края на 2014 г. част от тях са непогасени.

4. Непогасените остатъци по предоставени парични заеми в периода от 2009 г. до 2014 г., ако общият размер на остатъците към 31 декември 2014 г. е над 40 000 лв.

Декларациите си подават всички до 30 април 2015 г., независимо от това, че някои от тях са получавали доходи само от трудови правоотношения, допълва НАП, цитирана от Дарик. Данъчните декларации за доходите получени от физически лица през 2014 г. се подават на място в офисите на НАП, по пощата или куриер, с електронен подпис или ПИК.

Източник: НАП

Please rate this