Чистете отпуски, за да не ги загубите

Rate this post

Ако имате останала отпуска от 2013-а и не я вземете до края на тази година, ще я загубите.

Парламентът промени Кодекса на труда и поне на книга сложи край на стотиците дни залежали отпуски, които могат да се влачат с години.

Чистете отпуски, за да не ги загубите
Чистете отпуски, за да не ги загубите

Направи го заради държавната администрация, но правилата важат за всички компании и институции. Понеже промените са сравнително нови, много служители не са наясно какво се случва, ако не са успели да вземат цялата полагаща се почивка.

Първо трябва да знаете, че и работникът, и работодателят носят отговорност. Според чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда задължение на работника е да ползва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

Задължение на работодателя е да осигури възможност за ползване на отпуск и да упражни контрол за спазване на графика за ползване на платения отпуск, гласи чл. 173, ал. 7, т. 3.

Въпросният график трябва да е готов още до края на декември пре-дишната година. Той е своеобразен договор с работодателя кога работникът ще си вземе всички полагащи му се дни. Ако отпускът не е използван – служителят не го е поискал, а работодателят не го е приканил да почива, и двамата са нарушили трудовото законодателство.

В чл. 176 се допуска за следваща година да се отложат до 10 дни по важни производствени причини или в случай, че работникът ползва друг вид продължителен отпуск (например заболяване, бременност и раждане, майчинство).

Това прехвърляне също се договаря писмено с работодателя. Оставащите дни, които са отложени и прехвърлени, трябва да се включат в графика за отпуски през следващата календарна година.

Тъй като вече има двегодишен давностен срок за отпуските, юристите съветват да проверите дали не са ви останали неизползвани дни от 2013 г. Ако не ги вземете до 31 декември 2015-а, те ще изгорят. Добре е да използвате и дните от 2013-а, а да договорите отлагане и прехвърляне на най-много 10 дни от 2014-а за 2015 г.
Има известна неяснота може ли работодателят да ви откаже старите отпуски, за които е бил направен график, но не са използвани.

Повечето юристи твърдят, че дори да сте заявили за 2013 г. всичките си 20 дни, но не сте използвали примерно 5 дни през октомври, сега имате право да си ги вземете. Преди 2 години вие не сте си ги поискали, но и работодателят не ви е задължил да ги използвате, макар че има това право по Кодекса на труда. Следователно сте действали в мълчаливо съгласие.

Освен това имайте предвид, че ако трудовото ви правоотношение се прекратява, работодателят е длъжен да ви изплати целия неизползван отпуск, който не е загубен по давност, т.е. не са минали две години. (Те започват да се броят от началото на календарната година, следваща годината, за която е отпуската.

Това означава, че давността за дни, неизползвани през 2012-а, изтича в края на 2014-а.) Но понеже правилата важат от 2010 г. насам, ако имате неизползвани дни от 2009 г. и преди това, не губите правото им на ползване.

В Кодекса на труда са предвидени санкции за работодатели, които го нарушават. Ако компанията не ви е разрешила полагащата се отпуска по график в давностния срок, глобата е от 1500 до 15 000 лева.

Виновното длъжностно лице, т.е. вашият шеф, трябва да плати от 1000 до 10 000 лева. Така че оправдания от сорта “не можеш да си вземеш отпуска, има много работа” не важат. Работодателят е длъжен да създаде условия, при които служителите му могат да ползват полагащия им се годишен отпуск.

Източник: https://www.24chasa.bg/