ТРЗ и ЛС

ТРЗ и ЛС

Губят ли се неизползваните дни от платения отпуск? No ratings yet.

До 31 декември всяка фирма трябва да изготви график за използване на отпуските през следващата календарна година. Ако не сте го направили – побързайте, преди Инспекция по труда да извърши проверка. Това изискване бе въведено с промени в Кодекса на труда от 2010 година, които предвидиха и нови правила за ползване и отлагане на дните

Прехвърляне на отпуск в следващи години 4/5 (2)

В тази статия ще дадем становище за това дали трябва да се прехвърлят в следващата година само 10 дни от платения годишен отпуск и дали при положение, че цялата или част от отпуската не е ползвана през годината, служителят ще ги загуби и ще може да ползва само 10 работни дни от нея.   Това

Отпуски и парични обезщетения по бащинство 5/5 (5)

 От началото на 2009 г. с допълнения в разпоредбите на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване се даде законова възможност бащите да излизат в 15-дневен отпуск при раждането на детето си, както и да излизат в отпуск по бащинство след навършване на 6-месечна възраст на детето и да получават парични обезщетения от държавното

Парични обезщетения за майчинство No ratings yet.

Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за майчинство е регламентиран в глава четвърта “Обезщетения”, раздел II “Обезщетения за майчинство” и раздел ІV “Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи” на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство от 2014 No ratings yet.

Настоящото е проява на държавническо поведение и разкрива дупки в законодателството (може би и оставени умишлено, за подпомагане на бизнеса на някои почтени бизнесмени може би). Докато дупките не се затворят, редно е всички да знаят за тях, а не само по-равните от равните да ги използват. Съдържание 1. Кой има право на обезщетение за

Работни дни през 2015 година в България No ratings yet.

Работни дни през 2015 година в България През 2015 г. работните дни в България са от понеделник до петък, с изключение на: Януари – неработни – 1 (четвъртък), 2 (петък); работен – 24 (събота) Март – неработни – 2 (понеделник), 3 (вторник); работен – 21 (събота) Април – неработни – 10 (петък), 13 (понеделник) Май – неработни – 1 (петък), 6 (сряда)