ТРЗ и ЛС

ТРЗ и ЛС

Печати за оформяне на трудова книжка No ratings yet.

Ще ви запозная с видовете печати, които трябва да има всяка една фирма, за да бъдат оформяни трудовите книжки на служителите при установяване на трудови отношения с фирмата, както и при прекратяването им. Първият печат е така нареченият печат ПОСТЪПИЛ. Той се поставя в трудовата книжка на служителя в деня на постъпването му на работа,

Какво трябва да знаем при прекратяване на трудовите отношения No ratings yet.

Съществуват разнообразни начини за прекратяване на трудови договори. По-нататък ще се спрем на най-често прилаганите форми и правата и задълженията, които те пораждат за работодателя и служителя. Първо, независимо от формата на прекратяване, служителят винаги имам право да получи следното: – трудово възнаграждение за всеки отработен ден; – парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск,

Системи за заплащане на труда No ratings yet.

Основно начало в трудовото право е възмездността на труда – всеки труд следва да бъде заплатен. Съгласно чл. 242 от КТ положеният труд по трудово правоотношение е възмезден. Минимална работна заплата Минималната работна заплата (МРЗ) е най-ниското трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа. При определянето й следва да се отчитат: потребностите на

Командировки в страната и в чужбина 5/5 (1)

Командировката е едностранна промяна на мястото на работа на работника и служителя, без да се променя характерът на работа. Работодателят изпраща лицата за извършване на конкретна служебна работа в друго населено място или в чужбина. Работодателят преценя необходимостта от командироване. Той определя кой работник или служител да бъде командирован, къде и за какъв период да

Необходими документи за признаване на командировка No ratings yet.

Какви разходооправдателни документи са необходими за признаване на разходите от командировка в страната и чужбина, когато пътуването е извършено със служебен автомобил и когато е с градски транспорт (в това число самолет, междуградски автобуси, градски автобуси, влакове, таксита и др.)? Командировките са основно на служители, които са търговци на фирмата и са свързани с основната

Фирмите – без график за отпуски No ratings yet.

Фирмите да не са задължени да правят график за годишните и месечните отпуски. Това реши с пълно единодушие икономическата комисия, информира 24 часа.   Снимка: Google Депутатите подкрепиха на първо четене промени в Кодекса на труда, внесени от председателя на комисията Петър Кънев. Положителни становища дадоха министерствата на икономиката и на социалната политика. Против предложенията

Работно време No ratings yet.

При сключване на трудов договор задължително условие е уговарянето на продължителността на работния ден или седмица. На практика това означава предварително да се уговори какво ще бъде работното време на работника или служителя. Има различни видове работно време и различни начини на неговото отчитане и всички те са разписани в глава 7 на Кодекса на