Новини от НОИ

Новини от НОИ

От 1 юли 2015 отпада издаването на осигурителните книжки No ratings yet.

Промяната се прави с цел намаляване административната тежест за гражданите. На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г. Надзорният съвет на НОИ утвърди проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ). В проекта се предвижда от …

От 1 юли 2015 отпада издаването на осигурителните книжки No ratings yet. Read More »

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове No ratings yet.

Надзорният съвет на НОИ На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на седем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основната част от предлаганите промени в подзаконовите нормативни актове са във връзка с …

Надзорният съвет на НОИ утвърди промени в подзаконови нормативни актове No ratings yet. Read More »

До 2 февруари 2015 г. може да се променя вида на осигуряването No ratings yet.

До 31 януари всяка година самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Тъй като тази година 31 януари е почивен ден, срокът изтича на 2 февруари. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във …

До 2 февруари 2015 г. може да се променя вида на осигуряването No ratings yet. Read More »

Проверяваме онлайн вноските си за втора пенсия No ratings yet.

Всеки гражданин с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП може да провери вноските, които Агенцията е превела към универсален или професионален фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (вноските за втора пенсия). Справката се извършва онлайн и е безплатна. Издаването на ПИК също е безплатно, кодът е валиден безсрочно и освен за различни видове справки, служи …

Проверяваме онлайн вноските си за втора пенсия No ratings yet. Read More »

Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2014 г. No ratings yet.

Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец ноември 2014 г. е 700,16 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2013 г. до 30.11.2014 г. е 679,98 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември …

Среден осигурителен доход за страната за месец ноември 2014 г. No ratings yet. Read More »

МФ публикува новите предложения за осигуряването в частните пенсионни фондове No ratings yet.

Министерство на финансите публикува предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС), популярен като „Сребърен фонд“, касаещи осигуряването в частните пенсионни фондове. Предложените текстове са в отговор на отправените критики по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени …

МФ публикува новите предложения за осигуряването в частните пенсионни фондове No ratings yet. Read More »