Новини от НОИ

Новини от НОИ

Пенсии за осигурителен стаж и възраст No ratings yet.

1. Какви са условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата. УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН …

Пенсии за осигурителен стаж и възраст No ratings yet. Read More »

Осъвременяване на пенсии No ratings yet.

Осъвременяването на пенсиите е регламентирано в чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/. Съгласно текста на чл. 100, ал. 1 пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на 50 на сто от нарастването на осигурителния …

Осъвременяване на пенсии No ratings yet. Read More »

Жените у нас с два пъти по-ниски пенсии от мъжете No ratings yet.

Те обаче получават възнагражденията за старост по-дълго време, сочи анализ на НОИ В България жените получават почти два пъти по-ниски пенсии и по-ниски обезщетения от мъжете. За сметка на това живеят по-дълго и респективно получават по-дълго по-малка пенсия. Причините за това са, че жените работят за по-ниски заплати, защото обикновено са заети в такива отрасли, …

Жените у нас с два пъти по-ниски пенсии от мъжете No ratings yet. Read More »

Контактният център на НОИ отговаря на запитвания No ratings yet.

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че потребителите вече могат да отправят своите запитвания към институцията на единния телефонен номер 0700 14 802. Неговото въвеждане позволява да се разшири достъпът на клиентите от цялата страна до Контактния център на НОИ, като целта е подобряване на качеството и ефективността на тяхното обслужване. Всеки работен ден от 8.30 …

Контактният център на НОИ отговаря на запитвания No ratings yet. Read More »

% Вноска фонд “ТЗПБ” от осигурители No ratings yet.

Този тип перо отговаря на реда за внасяне на осигурителните вноски за фонд “Трудова злополука и професионална болест”. Тези вноски са за сметка на работодателите и трябва да се внасят по отделен параграф. Необходими са две пера от този вид – едно за лицата родени до 31.12.1959 г., и друго – за родените след 01.01.1960 …

% Вноска фонд “ТЗПБ” от осигурители No ratings yet. Read More »

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г. No ratings yet.

С 91,4 млн. лева по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година. Общите разходи за периода възлизат на 9 273,9 млн. лв., което представлява 99,0% изпълнение на плана за годината. Заедно с направените разходи …

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г. No ratings yet. Read More »

Данните от над 46 000 болнични листове са постъпили в Електронния регистър на НОИ No ratings yet.

От началото на годината до 11 януари 2015 г. в електронния регистър на НОИ са постъпили над 46 000 болнични листове. Приемът на болнични листове по електронен път е осигурен от 00:00 часа на 01.01.2015 г. До момента регистрация в НОИ за получаване на уникални номера на болнични листове са направили 5 214 лечебни заведения, …

Данните от над 46 000 болнични листове са постъпили в Електронния регистър на НОИ No ratings yet. Read More »