Новини от НОИ

Новини от НОИ

Формуляри и образци за пенсии No ratings yet.

обр. УП-1 Заявление за отпускане на пенсия(и) и добавка(и) НОВ  обр. УП-2 Удостоверение за осигурителен доход  обр. УП-3 Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж  обр. УП-4 Декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход на член от семейството  обр. УП-5 Декларация за семейни обстоятелства  обр. УП-6 Удостоверение за направена/и удръжка/и от пенсия/и добавка/и  обр.

НОИ предупреждава за нови образци на заявления No ratings yet.

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че на интернет страницата на институцията са достъпни две нови заявления, уреждащи възможностите за преизчисляване на отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за инвалидност от държавното обществено осигуряване (обр. УП-22) и за избор от страна на лицата средствата от индивидуалната им партида в универсален пенсионен фонд

НОИ започва реализацията на проект No ratings yet.

НОИ започва реализацията на проекта за разработване и внедряване на интегрирана система за електронен обмен на документи Националният осигурителен институт приключи успешно процедурата за избор на изпълнител по проект “Разработване и внедряване на Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни (ИСЕОДД) с НОИ за изплащане на паричните обезщетения от ДОО” по Оперативна програма

Пенсии за ранно пенсиониране No ratings yet.

1. Какви са възможностите за ранно пенсиониране на лица, работили при тежки и вредни условия на труд? До 31 декември 2015 г. включително, лицата, които са работили 10 години при условията на първа категория труд или 15 години при условията на втора категория труд могат да се пенсионират, ако имат сбор от осигурителен стаж и

Осигурителен стаж No ratings yet.

Времето до 31 декември 1999 г., което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж за пенсиониране по действащите към тази дата разпоредби, се признава за осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване /КСО/. За да се формира времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, както и да се изчисли неговата продължителност,

Осигурителен доход No ratings yet.

Средномесечният осигурителен доход, от който се изчислява размера на пенсията се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1,2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване /лицата са посочени в осигурителен стаж/. Средномесечният осигурителен доход за

Пенсии за инвалидност No ratings yet.

Кога лицата имат право на пенсия за инвалидност? Лицата имат право на пенсия за инвалидност, когато са загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време. Пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност /вид и степен на увреждане. Правото на пенсия за инвалидност