Новини от НОИ

Новини от НОИ

Осигурителен стаж

Времето до 31 декември 1999 г., което се зачита за трудов стаж и за трудов стаж за пенсиониране по действащите към тази дата разпоредби, се признава за осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване /КСО/. За да се формира времето, което се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране, както и да се изчисли неговата продължителност, […]

Осигурителен стаж Read More »

Осигурителен доход

Средномесечният осигурителен доход, от който се изчислява размера на пенсията се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 1,2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване /лицата са посочени в осигурителен стаж/. Средномесечният осигурителен доход за

Осигурителен доход Read More »

Пенсии за осигурителен стаж и възраст

1. Какви са условията, на които трябва да отговаря едно лице, за да придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст и определен стаж, както е показано в таблицата. УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН

Пенсии за осигурителен стаж и възраст Read More »

Контактният център на НОИ отговаря на запитвания

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че потребителите вече могат да отправят своите запитвания към институцията на единния телефонен номер 0700 14 802. Неговото въвеждане позволява да се разшири достъпът на клиентите от цялата страна до Контактния център на НОИ, като целта е подобряване на качеството и ефективността на тяхното обслужване. Всеки работен ден от 8.30

Контактният център на НОИ отговаря на запитвания Read More »

% Вноска фонд „ТЗПБ“ от осигурители

Този тип перо отговаря на реда за внасяне на осигурителните вноски за фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Тези вноски са за сметка на работодателите и трябва да се внасят по отделен параграф. Необходими са две пера от този вид – едно за лицата родени до 31.12.1959 г., и друго – за родените след 01.01.1960

% Вноска фонд „ТЗПБ“ от осигурители Read More »

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г.

С 91,4 млн. лева по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2014 г. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за миналата година. Общите разходи за периода възлизат на 9 273,9 млн. лв., което представлява 99,0% изпълнение на плана за годината. Заедно с направените разходи

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г. Read More »