“Булгартабак” мести производството на филтри от Благоевград в Пловдив

Rate this post

Компанията предлага да преназначи всички служители на новото място

"Булгартабак" мести производството на филтри от Благоевград в Пловдив
“Булгартабак” мести производството на филтри от Благоевград в Пловдив

От месец февруари “Булгартабак” увеличава обема на своето производство. През 2015 година компанията фокусира развитието си върху пазарите от Адриатика, Русия, ОНД, Близък Изток и Югоизточна Азия.

В тази връзка компанията ще премести от град Благоевград производствената площадка за филтровото производство в град Пловдив, съобщават от дружеството.

На служителите са отправени предложения да последват поделението на предприятието в Пловдив, където ще бъдат осигурени по-добри и безопасни условия на труд. Действащите към момента условия по трудовите им договори се запазват без промяна, в т.ч. възнаграждението по трудов договор и социалните придобивки.

На служителите, които решат да се откажат от предложението, трудовите договори ще бъдат прекратени съобразно действащото законодателство. Тези служители ще  получат и допълнително три брутни заплати извън  предвидените в Кодекса на труда обезщетения. Компанията ще направи и инвестиция в програма за преквалификация за служителите, които биха желали да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

На освободената площадка в Благоевград започва разработването на проект за разширяване на капацитета на цигареното производство в дружеството. Динамичното развитие на компанията и доброто й позициониране на външните пазари обуславят реализирането на новия проект.

Само през изминалата 2014 година Булгартабак е увеличил износа си с 10 %, като компанията стартира и продажба на собствени марки във Филипините и Русия. Също така бяха направени и първи износи в Египет и Индия, а на пазарите в Туркменистан, Тайван, Босна и Херцеговина бяха пуснати нови асортименти.

Източник: https://www.economic.bg/