Бюджетът на плюс с 85 млн. лева за януари

Rate this post

Това е първи излишък през януари от 2009 г. насам, отчитат от МФ

По предварителни данни и оценки, салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа за месец януари 2015 г. се очаква да бъде положително в размер на около 85 млн. лв. или 0,1% от прогнозния БВП. Това е първият бюджетен излишък за месец януари от 2009 година досега.

Бюджетът на плюс с 85 млн. лева за януари
Бюджетът на плюс с 85 млн. лева за януари
За сравнение салдото за януари 2014 г. беше дефицит в размер на 373,3 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП), което означава, че съпоставено с първия месец на предходната година бюджетната позиция се подобрява 0,6% от БВП, съобщават от Министерство на финансите.
Прогнозираното подобрение в бюджетната позиция се дължи основно на ръст в приходите и по-конкретно при данъчните приходи. Приходите и помощите по КФП за януари 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 2 475 млн. лв. (8,2% от годишния разчет), което представлява номинален ръст от 19,5% или 404 млн. лв. спрямо януари 2014 година.
Прогнозираният ръст в приходите за януари 2015 г. изпреварва значително отчетения за януари 2013 г. и 2014 година.Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.01.2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 2 390 млн. лв., което е 7,3% от годишния разчет.
Разходите остават номинално близки до отчетените за същия месец на предходната година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 75,8 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.
Източник: https://www.economic.bg/