БДЖ с нови 200 млн. инвестиции

Rate this post

Предвижда се инвестиране на средства за закупуване на влакове, които да се движат в направлението София – Бургас

БДЖ с нови 200 млн. инвестиции
БДЖ с нови 200 млн. инвестиции

Министърът на транспорта Ивайло Московски ще представи Проект за Стратегия за развитие на железопътния транспорт за периода от 2015 до 2020 г. В началото на месеца изпълнителният директор на БДЖ заяви, че спирането и пускането на влакове зависи от държавата.

Натрупаните задължения през годините е един от основните проблеми на БДЖ през годините. Към настоящия момент те възлизат задълженията между “БДЖ” – ЕАД и НК “Железопътна инфраструктура”.на 75 млн. лв.

Проектът ще бъде внесен утре в Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в Народното събрание за по-детайлна дискусия върху отделните им елементи, съобщи още министър Московски.

15 нови електромотрисни влака и 30 шинобуси да закупи БДЖ през следващите 7 години предвиждат проектопредложенията на Средносрочната стратегия за развитие на железниците и Плана за оздравяване на БДЖ.

Предвижда се инвестиране на средства за закупуване на влакове, които да се движат в направлението София – Бургас. Там поетапно се очаква да бъдат въведени в експлоатация високоскоростни жп отсечки, които ще свалят времето за пътуване между двата града до рамките на около три часа.

Акцент в Стратегията за развитие на железопътната инфраструктура е и постигане на устойчив и конкурентоспособен железопътен сектор посредством бъдещото изграждане на жп връзки, свързващи индустриални зони с националната железопътна мрежа.

Според новата стратегия, вариант за оптимизация на железопътната мрежа на база натовареност на жп инфраструктурата е възможен и чрез отдаване на концесия или предоставяне на местни власти;  консервация  или в краен случай демонтиране на жп линии.

Като цяло при реализиране на реалистичния вариант се предвиждат инвестиции от 210 млн. лв. за 7 години, оптимистичният предвижда капиталовложения от 430 млн. лв.

По отношение на погасяването на задълженията към кредиторите са необходими допълнителни средства в размер на около 300 млн. лв. Ако се продаде БДЖ Товарни превози, сумата може да намалее до около 134 млн лв.

Източник: https://www.economic.bg/