Адвокат в Перник

Rate this post

Адвокатска кантора в Перник

Адвокат в Перник. Какво трябва да знаете при покупката на недвижим имот, било то за жилищни нужди, с цел инвестиция или за стартиране на собствен бизнес?

Покупката на недвижим имот, жилище, офис, търговски или производствен обект, за повечето хора е най- голямата, сложна и трудна покупка в живота. Никой не желае да рискува спестяванията си или пък да изпадне в положението на вечния длъжник и то за имот, който впоследствие да се окаже чужд. Следователно, при планиране на такива значими и скъпи покупки е добре купувачите да потърсят съдействието на специализирана адвокатска помощ.

Адвокат за недвижими имоти в Перник

При закупуването на недвижим имот, независимо от целта на покупката и начина на бъдещото му ползване, е важно да се направи цялостен анализ и проучване на всички възможни усложнения, които могат да възникнат.

Адвокат в Перник
Адвокат в Перник

От голямо значение е дали имотът е вече построен и сградата, в която се намира е получила Удостоверение за въвеждане в експлоатация или Разрешение за ползване /което от двете е приложимо/ или е в процес на строителство.

Адвокат при покупко-продажба на имот в Перник

Възможно е за недвижимия имот /жилище, апартамент, офис или др./ да бъде сключен предварителен договор за покупко- продажба или съответно да бъде закупено правото на строеж, дори преди да е започнало самото строителство. В тези случаи е изключително важно да се провери обстойно, както инвеститора, така също и строителя на сградата, в която се намира недвижимият имот.

Обект на проверка следва да бъде и недвижимият имот, върху който се строи сградата, както и дали не са налице съответни тежести върху него.

Адвокатски услуги в Перник

От всичко гореизложено е ясно, че закупуването на недвижим имот, който се намира в сграда, въведена в експлоатация, крие значително по- малко рискове.

 При закупуването на имот в сграда, която вече е въведена в експлоатация, освен за тежести върху имота, адвокатът следва обстойно да провери и за обвързващи решения на общото събрание на ЕС /в случай, че сградата е в режим на ЕС/ и за други облигационни тежести, касаещи имота.

Имотен адвокат в Перник

При сделките с недвижими имоти, адвокатът може да окаже решаваща роля и при договарянето на продажната цена, разделянето на разноските по сделката и всички останали условия.

Не трябва да забравяме, че закупуването на жилище не е задължително да се случи веднъж в живота, с оглед на което постигането на възжможно най- добра и атрактивна цена е от изключително значение, тъй като дава свобода на купувача в бъдеще да бъде гъвкав на пазара и да има печалба при евентуална продажба на имота.

Добър адвокат в Перник

В случай, че попаднете на недвижим имот, чиято стойност е с 20-30% под пазарната цена за съответния град, район, квартал или вид строителство, ви съветваме задължително да потърсите адвокатски услуги за установяване на причините за това.

В много случаи тези „примамливи оферти“ са продиктувани от редица проблеми, както с имота, така също и със собствениците му.

Адвокати в Перник

За да гарантирате в максимална степен правилното и безопасно вложение в недвижим имот, следва да се свържете със специалист в съответната област, който да извърши обстойна проверка, както на продавачите, така също и на имота, за да се избегнат по- нататъшни проблеми.    

Своевременно потърсената специализирана юридическа помощ ви гарантира спестяване на пари, време и нерви в бъдеще.

Извършваме и онлайн консултации, спестяваме, време и пари на нашите клиенти.