Search Results for: регистрация по ДДС

Доброволна регистрация по ДДС

Доброволна регистрация по ДДС на нова фирма

…или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство или по завет регистрацията по чл.132а, ал. 1 от ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация

Процедура за регистрация по ДДС

Процедура за регистрация по ДДС

…в 3-дневен срок от подаване на заявлението за регистрация. Дата на регистрацията.Процедура за регистрация по ДДС За дата на регистрация по ЗДДС се смята датата на връчването на акта за…

Възстановяване на ДДС от ЕС

…Възстановяване на ДДС от Нидерландия Възстановяване на ДДС от Норвегия Възстановяване на ДДС от Полша Възстановяване на ДДС от Португалия Възстановяване на ДДС от Румъния Възстановяване на ДДС от Словакия…

Цени за регистрация на фирма

…формата на сайта. Предоставяш ни данни. Проверяваме данните, подготвяме документите и ги връщаме към теб. Подписваш документите, посещаваш нотариус и банка, връщаш подписаните и заверени документи към нас по имейла….

Счетоводни услуги на онлайн магазин

…доброволно по чл. 100 от ЗДДС или по чл. 97 а, частична регистрация по ДДС Регистрация по ДДС на онлайн магазин Подгответе необходимите документи: За да се регистрирате по ДДС,…

Регистрация на фирма в Шумен

…веднага да подаде заявление за регистрация по ЗДДС. Допълнителна информация, разясняваща задължителната регистрация, можете да намерите тук; доброволна регистрация по ЗДДС – дори и да не са налице условията за задължителна регистрация,…