Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г.

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г.

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за 2014 г.

Вашият коментар