8000 фирми заплашени от блокиране на сметките

Rate this post

Те трябва да внесат корпоративен данък за близо 10 млн. лева

8000 фирми заплашени от блокиране на сметките
8000 фирми заплашени от блокиране на сметките

Банковите сметки на над 8000 фирми може да бъдат запорирани, ако не внесат в срок корпоративен данък за близо 10 млн. лева или не представят обезпечение.

Става дума за деклариран, но невнесен в законовия срок до края на март корпоративен данък от фирми, регистрирани в цялата страна, съобщиха от НАП.

Преди да започне принудително изпълнение обаче, от НАП осъществяват контакт с представител на фирмата по телефона. От колцентъра на ведомството разясняват на длъжника възможностите за плащане и рисковете от неизпълнение на задълженията, включително възможността имуществото на дружеството да бъде изнесено на публична продан.

НАП припомня, че законът допуска по изключение и плащане на части при временни финансови затруднения, но за целта длъжникът трябва да се свърже с публичен изпълнител в НАП, да представи обезпечение и погасителен план, поемайки задължение заедно със старите, да покрива и всички нововъзникващи задължения към бюджета.

НАП предлага електронна справка за задължения на сайта си, като за целта е необходим електронен подпис или безплатният персонален идентификационен код (ПИК)

Източник: https://www.economic.bg/