2253 лв. на месец са необходими за издръжка на домакинство

Rate this post

С доход до 295 лв. на месец живеят 2 456 000 българи

2253 лв. на месец са необходими за издръжка на домакинство
2253 лв. на месец са необходими за издръжка на домакинство

80,9% от домакинствата в България живеят с общ доход на човек под необходимите средства за издръжка на живот, сочи анализ на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, изготвен на база необходимите средства за издръжка на живот и данните за разпределението на домакинствата по подоходни групи на общ доход за първото тримесечие на 2015 година.

Според данните средномесечният размер на общия доход на лице от домакинство през 2014 г. е 401 лв., което представлява около 71% от необходимите средства за издръжка на живота. С доход до 295 лв. на месец живеят 2 456 000 бълагри. С общ доход на човек от домакинството от 295 лв. до 562 лв. са 46,7%. Семействата, които живеят със средства над издръжката на живот са около 19,2 на сто или около 577 000 домакинства.

За покриването на задължителните разходи за жилище, здравеопазване, образование, храни и др., месечният доход на 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца) трябва да бъде около 2253 лв. или 563,21 лв. на човек.

Темпът на нарастване на средните стойности на издръжката на живота има различни измерения за отделните стокови групи. Той се образува спрямо нарастването или спада на цените при хранителни стоки, жилища, транспорт, услуги, лични принадлжености и др.

Източник: https://www.economic.bg/