220 млн. евро изплатени по “Околна среда”

Плащанията към общините продължават, но с държавни средства

220 млн. евро изплатени по "Околна среда"
220 млн. евро изплатени по “Околна среда”

Европейската комисия е възстановила на България само 220 млн. евро по старата Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС). Това става ясно от отговор от кабинета на вицепремиера по европейските фондове Томислав Дончев на въпрос на БГНЕС.

Отговорът е изготвен съвместно с Управляващия орган на програмата, който е към Министерството на околната среда и водите. От него става ясно още, че на практика правителството само е “замразило” възстановяването на средствата по ОПОС от бюджета на ЕС към държавния бюджет.

Ежемесечните справки за темповете на усвояване на европейските фондове показват, че 5 месеца след като премиерът Бойко Борисов съобщи, как ЕК “размразява” плащанията по ОПОС, на практика няма индикации за извършени сериозни траншове към българския бюджет. В средата на ноември 2014 г. пред депутатите в Народното събрание Борисов обяви, че България трябва да получи 800 млн. лв. по ОП “Околна среда” 2007-2013 г.

Липсата на плащания, от МОСВ обясняват с думите: “причината за това в последните 4 месеца по ОП “Околна среда” 2007-2013 да не се наблюдава изменение на процента в плащанията от ЕК се състои в това, че възстановяването на средствата се извършва на по-големи периоди след натрупване на определено количество плащания и подаването им в ЕК.”

От УО на ОПОС твърдят още, че плащанията към общините продължават, но със средства от държавния бюджет. “За разлика от плащанията на национално ниво, за които е от съществено значение да се извършват своевременно и постоянно, възстановяването на средствата от ЕК се извършва на по-големи периоди. В момента усилията на ОПОС са фокусирани върху верифициране и плащане на разходи извършени от бенефициентите, за да се възстанови ритмичността и наваксат забавяния, предизвикани от липсата на оборотни средства. Платените в период: януари – март 2015 г. разходи предстои да бъдат включени в искане за плащане към Комисията, след което ще бъдат възстановени”, отбелязват от Управляващия орган на оперативната програма.

Макар и да не се споменава в отговора на УО на ОПОС, забавянето на изпращането на сертификатите за възстановяването на разходите, може да е свързано и с продължаващи проблеми по контрола и управлението на европрограмата.

Финансирането на проектите с пари от бюджета, независимо, че Брюксел очевидно е забавил възстановяване на средства, се осъществява, тъй като в края на 2015 г. всички строителни дейности трябва да са финализирани, припомня агенцията. Тези проекти, които не бъдат завършени преди изтичане на програмния период, ще загубят европейското финансиране и довършителните работи ще се плащат от бюджета.

От края на 2013 до края на 2014 г. ОП “Околна среда” бе замразена от ЕК заради системни нарушения при обществените поръчки и управлението на програмата в периода 2010-2013 г. Заради нарушенията страната се съгласи да признае налагането на финансова корекция от 156 млн. лв.

Годината и половина след началото на новия програмен период, България продължава да не е с одобрена от ЕК Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г. Причината – упорството на управляващите да не приемат искането на Брюксел получател на средствата за ремонт на водопреносната и канализационна мрежа да не бъдат общините, както беше досега, а ВиК-дружествата.

Източник: https://www.economic.bg/

Please rate this