април 2023

НАП отчита рекорден ръст на приходите за последните години

През тази година Националната агенция за приходите отчита рекорден ръст на постъпленията в бюджета в сравнение със същия период през последните години. Това обяви изпълнителният директор на приходната агенция Борис Михайлов в ефира на сутрешния блок на БНТ. Той определи събираемостта като рекордна и припомни, че към 17 март събраните приходи са над 6,4 млрд., което […]

НАП отчита рекорден ръст на приходите за последните години Read More »

Декларираме авансовите вноски за 2023 година до 18 Април

Декларираме авансовите вноски за 2023 година до 18 Април. След седмица изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2023 година. Дружествата подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ до 18 април, първият работен ден след законоустановения краен срок – 15

Декларираме авансовите вноски за 2023 година до 18 Април Read More »

Счетоводни услуги на онлайн магазин

Счетоводни услуги на онлайн магазин, предлагат разнообразни предимства за предприятия от всякакъв мащаб. Ето някои от основните предимства: Спестяване на разходи: Счетоводните услуги за онлайн магазини често са по-евтини от наемането на вътрешен счетоводител или счетоводител. Чрез аутсорсинг на счетоводните си нужди можете да спестите от разходите за заплати, осигуровки и офис пространство. Спестяване на

Счетоводни услуги на онлайн магазин Read More »

Каква фирма трябва да регистрирам, ако се занимавам с ремонтни дейности?

Ако се занимавате с ремонтни дейности, можете да регистрирате ЕТ (еднолична търговска дружества) или ООД (дружество с ограничена отговорност). Като ЕТ ще имате по-малко ограничения и по-малко разходи за регистрацията и данъците, но ще бъдете лично отговорни за задълженията на фирмата. С ООД ще имате по-голяма закрила на личното си имущество, но също така ще

Каква фирма трябва да регистрирам, ако се занимавам с ремонтни дейности? Read More »

Корпоративна социална отговорност и финанси

Корпоративната социална отговорност (КСО) е концепция, която се отнася до отговорността на корпорациите да отчитат интересите на обществото и околната среда в своите операции и вземане на решения. КСО може да окаже значително влияние върху финансовите резултати на компанията, тъй като може да повлияе на репутацията, стойността на марката и взаимоотношенията със заинтересованите страни. В

Корпоративна социална отговорност и финанси Read More »

Каква е разликата между риска и опасността на фондовия пазар?

Рискът и опасността са две важни понятия на фондовия пазар, но те често се бъркат едно с друго. Въпреки че са свързани, те имат различни значения и последици за инвеститорите. В тази статия ще проучим разликата между риск и опасност на фондовия пазар. Риск Рискът се отнася до възможността за загуба или отрицателна възвръщаемост на

Каква е разликата между риска и опасността на фондовия пазар? Read More »