април 2023

НАП отчита рекорден ръст на приходите за последните години No ratings yet.

През тази година Националната агенция за приходите отчита рекорден ръст на постъпленията в бюджета в сравнение със същия период през последните години. Това обяви изпълнителният директор на приходната агенция Борис Михайлов в ефира на сутрешния блок на БНТ. Той определи събираемостта като рекордна и припомни, че към 17 март събраните приходи са над 6,4 млрд., което

Декларираме авансовите вноски за 2023 година до 18 Април No ratings yet.

Декларираме авансовите вноски за 2023 година до 18 Април. След седмица изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2023 година. Дружествата подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ до 18 април, първият работен ден след законоустановения краен срок – 15

Счетоводни услуги на онлайн магазин 5/5 (1)

Счетоводни услуги на онлайн магазин, предлагат разнообразни предимства за предприятия от всякакъв мащаб. Ето някои от основните предимства: Спестяване на разходи: Счетоводните услуги за онлайн магазини често са по-евтини от наемането на вътрешен счетоводител или счетоводител. Чрез аутсорсинг на счетоводните си нужди можете да спестите от разходите за заплати, осигуровки и офис пространство. Спестяване на

Каква фирма трябва да регистрирам, ако се занимавам с ремонтни дейности? No ratings yet.

Ако се занимавате с ремонтни дейности, можете да регистрирате ЕТ (еднолична търговска дружества) или ООД (дружество с ограничена отговорност). Като ЕТ ще имате по-малко ограничения и по-малко разходи за регистрацията и данъците, но ще бъдете лично отговорни за задълженията на фирмата. С ООД ще имате по-голяма закрила на личното си имущество, но също така ще

Корпоративна социална отговорност и финанси No ratings yet.

Корпоративната социална отговорност (КСО) е концепция, която се отнася до отговорността на корпорациите да отчитат интересите на обществото и околната среда в своите операции и вземане на решения. КСО може да окаже значително влияние върху финансовите резултати на компанията, тъй като може да повлияе на репутацията, стойността на марката и взаимоотношенията със заинтересованите страни. В

Каква е разликата между риска и опасността на фондовия пазар? No ratings yet.

Рискът и опасността са две важни понятия на фондовия пазар, но те често се бъркат едно с друго. Въпреки че са свързани, те имат различни значения и последици за инвеститорите. В тази статия ще проучим разликата между риск и опасност на фондовия пазар. Риск Рискът се отнася до възможността за загуба или отрицателна възвръщаемост на