Ден: 27.09.2022

Какви инвестиции се считат за безрискови No ratings yet.

Напоследък терминът „безрисков” стана, ако не синоним на понятието „измама”, то определено се превърна в част от рекламата на измамни схеми за изпомпване на пари от лековерни граждани. Ако отворите учебник по финанси, ще прочетете за “безрискови” лихвени проценти и “безрискови” ценни книжа. Нека разгледаме този сложен въпрос. Да дефинираме понятията Инвестиции – влагането на

Какво представляват спестяванията и защо се създават? No ratings yet.

Често младите хора трябва да чуят от възрастните, че не знаят как да спестяват и да запазват спестявания. Спестяванията са важни и необходими. Те са ключът към финансовата свобода и независимост. Спестявания – натрупани средства, заделени за задоволяване на нужди в бъдеще. Спестяванията могат да бъдат в материални (пари, добитък, скъпоценни материали) и нематериални (пари