Възстановяване на ДДС от Франция за фирми No ratings yet.

Искате да направите искане за възстановяване на ДДС от Франция на вашата фирма. Ако Вие сте регистрирани по ЗДДС и сте направили разходи в Европейският съюз и са Ви начислили ДДС във фактурите които са Ви издали, ако те са част от вашата дейност и са издадени на фирмата, то Вие можете да направите искане