Рефинансиране на ипотечен кредит в Пловдив No ratings yet.

Защо да рефинасирам ипотечният си кредит си в Пловдив? Рефинансиране на ипотечен кредит в Пловдив. Рефинансирането Ви дава възможност да промените изцяло условията по кредита си. Рефинансирането на кредита Ви може да намали вноските, лихвите, срока за изплащане – всички условия по вашия кредит.Какво ще спечелите от едно рефинансиране на кредит: 1) Намален лихвен процент