Day: 17.01.2021

Как може да бъде регистриран дизайн? 5/5 (1)

Отговаря ли дизайнът на условията за регистрация? Как може да бъде регистриран дизайн?. Преди да подадете заявка за дизайн, трябва да обмислите три неща. Дизайнът защитава външния вид на даден продукт и по същество е свързан с продукта. Ако няма продукт, няма какво да се защитава. Всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително опаковка, графични символи

Срок на проверка на търговска марка 5/5 (1)

Какво се случва за срока на проверка? Срок на проверка на търговска марка. Следното описание на работния процес ще Ви даде обща представа за действията, които EUIPO предприема през срока за проверка. Тези действия се осъществяват почти едновременно. Можете да проследите напредъка на обработката на Вашата заявка чрез eSearch или чрез Вашата User Area. Текстът

Регистрация на търговска марка в ЕС 5/5 (2)

Как да регистрирам търговска марка в ЕС? Регистрация на търговска марка в ЕС. Марката на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи (включително лични имена) или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката, нейната опаковка или звуци. На 1 октомври 2017 г., съгласно регламента за изменение Регламент (ЕС) 2015/2424, формулировката „изискване за

Какво защитава търговската марка? 5/5 (1)

Регистриране на търговска марка Какво защитава търговската марка? Регистрирането на търговска марка ви дава изключителни права върху ​ отличителни знаци ​ – като имена, логота, цветове, изображения, модели, форми, опаковки на стоки или звуци, с които вашите продукти се разпознават или се отличават от други стоки или услуги. Телефон: 0899 85 75 00 За какъв

Scroll Up