Month: януари 2021

Адвокат в София Люлин 5/5 (2)

Добър адвокат недвижими имоти София Люлин Адвокат в София Люлин. Често купувачите по сделки с недвижими имоти считат, че не е необходимо ангажирането на адвокат, който да ги представлява при подготовката и впоследствие при изповядването на сделките. Основният мотив на купувачите е допълнителните разходи, които считат, че не е небходимо да правят, като не отчитат

Адвокат в София Младост 5/5 (3)

Добър адвокат в Младост София Адвокат в София Младост. Район „Младост“ е може би една от най- атрактивните и предпочитани части на София, в която граждани и търговски дружества желаят да инвестират, поради наличието на всички условия за развитие на бизнес, в съвкупност с близостта му до полите на Витоша и възможността да прекарвате свободното

Как може да бъде регистриран дизайн? 5/5 (1)

Отговаря ли дизайнът на условията за регистрация? Как може да бъде регистриран дизайн?. Преди да подадете заявка за дизайн, трябва да обмислите три неща. Дизайнът защитава външния вид на даден продукт и по същество е свързан с продукта. Ако няма продукт, няма какво да се защитава. Всяко промишлено или занаятчийско изделие, включително опаковка, графични символи

Срок на проверка на търговска марка 5/5 (1)

Какво се случва за срока на проверка? Срок на проверка на търговска марка. Следното описание на работния процес ще Ви даде обща представа за действията, които EUIPO предприема през срока за проверка. Тези действия се осъществяват почти едновременно. Можете да проследите напредъка на обработката на Вашата заявка чрез eSearch или чрез Вашата User Area. Текстът

Регистрация на търговска марка в ЕС 5/5 (2)

Как да регистрирам търговска марка в ЕС? Регистрация на търговска марка в ЕС. Марката на ЕС може да се състои от всякакви знаци, по-специално думи (включително лични имена) или рисунки, букви, цифри, цветове, формата на стоката, нейната опаковка или звуци. На 1 октомври 2017 г., съгласно регламента за изменение Регламент (ЕС) 2015/2424, формулировката „изискване за

Какво защитава търговската марка? 5/5 (1)

Регистриране на търговска марка Какво защитава търговската марка? Регистрирането на търговска марка ви дава изключителни права върху ​ отличителни знаци ​ – като имена, логота, цветове, изображения, модели, форми, опаковки на стоки или звуци, с които вашите продукти се разпознават или се отличават от други стоки или услуги. Телефон: 0899 85 75 00 За какъв

Регистрация на търговска марка в София 5/5 (1)

Цена за регистрация на търговска марка Регистрация на търговска марка в София. Ще разгледаме какво представлява търговската марка и как да направим регистрация за нея! Свържете се с нас на 0899 85 75 00 за цена, оферта и повече информация. Какво представлява марката?Какви са видовете марки?Каква е функцията на търговските марки?На какви условия трябва да

Scroll Up