Month: септември 2020

Стратегическо управление на човешките ресурси 5/5 (2)

Подход за разработване на стратегии за управление на човешките ресурси Стратегическо управление на човешките ресурси (HRM) е термин, който се отнася до интегриран подход за разработване на стратегии за управление на човешките ресурси, които дават възможност на организациите да постигнат своите глобални цели. Извършваме и счетоводство и счетоводни услуги на международна транспортна фирма. Нашият екип

Предстоящи промени в Уведомлението по чл.62 ал.5 КТ 5/5 (1)

На страницата на МТСП е публикуван за обсъждане и предложения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда. Прочетете повече за възстановяване на ДДС от ЕС! Най-съществената промяна, която се предвижда е, че в Уведомлението

Scroll Up