Синдиците няма да търсят повече от 1.4 млрд. лв. от източената КТБ

Синдиците няма да търсят повече от 1.4 млрд. лв. от източената КТБ

Синдиците няма да търсят повече от 1.4 млрд. лв. от източената КТБ

Актуални цени за регистрация на фирма 

Признава се само стойността на активите на фалиралата банката към датата на обявяване в несъстоятелност

Синдиците на КТБ признават само стойността на активите на фалиралата банката към датата на обявяване в несъстоятелност – 22 април 2015 г. При това положени се оказва, че са събрани 40% от средства в масата на несъстоятелността на банката, които според по оценка на международна одиторска компания, извършена съгласно чл. 52 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), е 1.378 млрд. лв.

 

БНБ

Когато в края на 2014 г. БНБ отне лиценза на КТБ, тя прие доклада на друг одитор, който обезцени активи на банката (несъбираеми кредити) за близо 4 млрд. лв.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

В своето съобщение синдиците посочват, че съвсем скоро в Търговския регистър ще бъде обявена първата сметка за разпределение между кредиторите на КТБ АД (н) на събраните парични средства от масата на несъстоятелността на банката. В нея съвсем ясно ще се види каква е събраната до момента сума, можем да анонсираме, че тя ще е около 600 млн. лв., пише в документа.

Прочетете също и възстановяване на ДДС от ЕС

На 6 ноември 2014 г. Управителният съвет на БНБ установява отрицателна стойност на собствения капитал на КТБ АД в размер на минус 3.7 милиарда лева, както и че банката не отговаря на капиталовите изисквания на Регламент (ЕС) №575/2013 поради обезценки на активи на КТБ АД в общ размер на 4.222 млрд. лв. и отнема лиценза за извършване на банкова дейност.

Регистрация на фирма в Пловдив

Синдиците обаче не смятат, че тази сума въобще може да бъде събрана, тъй като приемат, че „значителна част от обезпеченията са с пропуски при тяхното учредяване или са несъществуващи, което ги прави нереализируеми. Множество кредити са с нулева стойност“.

Ясно доказателство за изключително лошото състояние на активите на КТБ АД е липсата на интерес от страна на други български или чуждестранни банки за закупуване на банката като цяло предприятие или пък на части от кредитния й портфейл, който по оценка на одиторските компании в огромната си част е обезценен и невъзстановим, пишат синдиците.

Регистрация на фирма във Варна

 

КТБ

Коефициентът на покритие на кредитния портфейл на банката с валидни обезпечения е около 13%. Длъжниците-кредитополучатели не само не погасяват кредитите си и не връщат придобитите с кредити от КТБ АД активи в масата на несъстоятелността, но и с всякакви средства се борят да направят невъзможно това да стане, в противодействие на нашите активни действия.

В резултат от това към 31 декември 2016 г. делът на редовните кредити в кредитния портфейл на КТБ е в размер на 0.52%.

Към момента сме предприели правни действия по образуване и в

Регистрация на фирма в Бургас

одене на над 1100 заповедни, установителни, отменителни и изпълнителни производства, на производства за връщане на получено имущество с произход от банката, производства по несъстоятелност срещу юридически лица (кредитополучатели, солидарни длъжници и др., в т.ч. и срещу трети лица).

Oспорени прихващания, предявени искове срещу бивши администратори на КТБ АД за присъждане на обезщетение за причинени вреди на банката, както и срещу одитора „КПМГ България”, заверил отчетите на банката за последните години преди фалита й.

Всички съдебни производства са предприети съобразно действащото в Република България законодателство. Тъй като основната част от активите на банката, както и седалището на нелоялните длъжници на банката са на територията на страната, делата се водят пред българските съдилища.

Каква фирма да регистрирам в България?

Производството е състезателно и протича в основната си част в няколко съдебни заседания и на три инстанции. Резултатът от всички стъпки, които са предприети съобразно действащото законодателство, са функция от решенията на съдилищата в съответните юрисдикции и основно от съдилищата в Република България, с оглед на което резултати по водените съдебни дела могат да се очакват в един бъдещ период от време (вероятно след години).

Регистрация на фирма в Перник

Регистрация на фирма в Русе

Няма лице в света, което веднага да отиде и да „прибере“ откраднатите от банката активи, тъй като всички действия по попълване на масата на несъстоятелността са съобразени с действащото законодателство. Следва да се има предвид и обстоятелството, че по голяма част от тези съдебни производства се прилагат нови процедури в законодателството, по които няма съдебна практика.

Източник: https://www.economic.bg

Please rate this