Първа среща на министър Седларски с представители на социалното предприемачество у нас

Първа среща на министър Седларски с представители на социалното предприемачество у нас

Министър Седларски с представители на социалното предприемачество

министър Седларски с представители на социалното предприемачество у нас
Министър Седларски с представители на социалното предприемачество у нас

Министърът на икономиката Теодор Седларски  се срещна с представители на социалното предприемачество у нас. Участниците имаха възможност да представят проектите, по които работят и проблеми, които срещат по време на своята работа.

Подкрепата на предприемачеството

„Подкрепата на предприемачеството е една от основните задачи, която си поставяме в нашия кратък мандат. Целта на първата ни среща с вас е да набележим заедно най-важните стъпки, идеи и проекти.” Това заяви министър Седларски при откриването на дискусията, инициирана за първи път в Министерството на икономиката. На срещата присъстваха още заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Ивелина Пенева, зам.-директорът на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАМСП), съветникът на министър Седларски Васил Караиванов и експерти от Министерството на труда и социалната политика. От страна на бизнеса присъстваха Ива Цолова, член на Управителния съвет на ABLE, Юлия Георгиева, мениджър проекти на Сдружение Тук-Там, Юли Вълков, директор на Reach for Change, Боряна Велкова от Обединени идеи за България и др.

Участниците в дискусията се обединиха около няколко предложения за успешното развитие на социалните предприятия в България, а именно: насърчаване и устойчивост, равно третиране, създаване на условия за взаимодействие, консултации, открит диалог, както и споделяне на отговорността между всички заинтересовани страни. Предприемачите поставиха и въпроса за намаляване на административната тежест чрез осигуряване на пакет от насърчителни мерки, както и предвиждане на бързи и финансово достъпни административни  процедури.

Директорът на ЕФК Ивелина Пенева

По време на срещата директорът на ЕФК Ивелина Пенева съобщи, че за първи път през този програмен период е предвидена процедура за социално предприемачество – „Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на НСНМСП“. „Предвидена е подкрепа за стартиращи предприятия с предприемачески идеи, свързани с европейски и регионални предизвикателства. Биха могли да се отличат предприятия в специфични сфери, например – творчески и културни индустрии, предприятия, разработващи нови продукти и услуги“, каза г-жа Пенева. По думите й подкрепата ще бъде фокусирана и в следните уязвими групи: младежи до 29 год., жени предприемачи и предприемачи над 50 год. Бюджетът на процедурата е 34 373 012  евро, а допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия, с по-малко от три приключили финансови години.

По време на срещата Юлия Георгиева, представител на Сдружението  Тук-Там, сподели че това е  сдружение на българите с опит и образование в чужбина, които вярват в България. „Допринасяме за положителната промяна тук, като черпим полезен опит от там. Ние сме Тук-Тамовци – общност от инициативни, вдъхновяващи и можещи българи от цял свят, която реализира проекти и организира събития с професионална, образователна и социална насоченост в България и чужбина“, каза още тя.

В рамките на дискусията Боряна Великова, зам.–председател  на Сдружение Обединени идеи за България, запозна участниците с основния си проект – „Идеите това сме ние“, който е посветен на социалното предприемачество и стимулира създаването на социални иновации и проекти. Близо 150 български студенти от страната и чужбина ежегодно работят по ключови въпроси в сферите на технологиите, икономиката, културата, науката, образованието, околната среда, градската среда и др.

Изпълнителният директор на „Джуниър Ачийвмънт България“

Изпълнителният директор на „Джуниър Ачийвмънт България“ Милена Стойчева сподели, че през последната година управляваната от нея организация е  обърнала поглед към социалното предприемачество. Според нея средата ни не е достатъчно зряла и няма количествено натрупване на мислещи хора в тази насока. „Трябват публично-частни усилия. Необходима е добра координация между институциите и хората от бизнеса. Предприемаческата култура е свързана с желанието да променяш света около себе си и да мечтаеш“, категорична бе тя.

От своя страна икономическото министерство предложи да се направи пакет или портфолио с успешни примери, които да се предоставят на инвеститорите, и по този начин да послужат като инструмент за подпомагане връзката между социалните предприемачи и институциите.

Министерството на икономиката пое ангажимент, съвместно с ИАНМСП, да организира конференция за социалното предприемачество, която да даде по-широка публичност и информативност за добрите практики до момента у нас.

Източник: МИ

Scroll Up