Очаквани промени в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда

Очаквани промени в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда е публикуван за обсъждане на страницата на МТСП.

Очаквани промени в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда
Очаквани промени в Уведомлението по чл. 62 ал.5 от Кодекса на труда

Предвижда се от 01 април в уведомленията по чл.62 от КТ в ново поле да се декларира код по ЕКАТТЕ на населеното място, в което е работното място на лицето. Предвижда се уведомление да се подава и при промяна на работното място на лицето в друго населено място, с която се променя кодът по ЕКАТТЕ на населените места, освен в случаите на командироване. Когато лицето изпълнява трудовите си задължения в повече от едно населено място ще  се попълва код “00000”.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!


Според проекта на наредбата, в срок до 30 октомври 2017 г. работодателят трябва да подаде уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните трудови договори преди 1 април 2017 г.

ЕКАТТЕ е съкращение от Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. В меню Справочник в КиК Инфо сме публикували актуален списък на кодовете по ЕКАТТЕ към 01.01.2017 г.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

Проекта на наредбата можете да изтеглите от Проект на Наредба № 5

Please rate this