Над 2000 производители на семинари за финансиране по евро програмите

Rate this post

Малко над 7.7 млрд. евро ще получи България за новия програмен период до 2020 г. за секторите селско стопанство и рибарство

финансиране по евро програмите
финансиране по евро програмите

Какви са възможностите за финансиране, за въвеждане на иновации, за изграждане на по-ефективно и екологично производство и по-добра реализация на продукцията. Отговори на тези въпроси получиха над 2000 земеделски производители по време на обучителни семинари в 9 града в страната. Проектът се осъществява от УниКредит Булбанк със специалното участие на Института за агростратегии и иновации.

Целта  на срещите е по региони представителите на сектора да се подготвят за новите правила и изисквания на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз – Директни плащания и Програма за развитие на селските райони (ПРСР).
„Очакванията ни са земеделският сектор през тази година да се развива все така добре, както и през предходните години въпреки климатичните промени и предизвикателната бизнес среда. Отварянето на програмите за развитие на селските райони е една нова възможност да се повиши конкурентоспособността на сектора и неговата производителност“, коментира Крум Алексиев, директор Маркетинг и клиентски сегменти в УниКредит Булбанк.
Малко над 7.7 млрд. евро ще получи България за новия програмен период до 2020 г. за секторите селско стопанство и рибарство.  По Общата селскостопанска политика  на ЕС – директни плащания за страната ни са предвидени 5.3 млрд. евро, а по Програма за развитие на селските райони – 2.3 млрд. евро. По програмата за морско дело и рибарство в следващите 5 години могат да бъдат усвоени 88 млн. евро.
„Мерките по Програмата за развитие на селските райони ще продължат да насърчават модернизирането на земеделските стопанства, като през този период акцентът ще бъде върху животновъдството, овoщарството, зеленчукопроизводството. Приоритет ще бъде даден и на младите фермери, които тепърва навлизат в сектора“, поясни Ваня Бучова, мениджър Европейски фондове в УниКредит Булбанк.
От тази година се въвежда отделна схема за млади земеделски стопани, които започват дейност в земеделието. По тази начин фермерите на възраст до 40 години, получаващи директни плащания на площ, ще имат надбавка от 25% върху размера на плащането по Схемата за единно плащане на площ.
Плащането се отпуска за срок от пет години, тъй като цели намаляване на трудностите в първоначалния период след създаването на предприятието. В бъдеще за допълнителни директно подпомагане на младите земеделски стопани ще бъде отделен бюджет до 2% от финансовия пакет за директни плащания.
Източник: https://www.economic.bg/