МФ публикува новите предложения за осигуряването в частните пенсионни фондове

Министерство на финансите публикува предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (ЗДФГУДПС), популярен като „Сребърен фонд“, касаещи осигуряването в частните пенсионни фондове.

Министерство на финансите

Предложените текстове са в отговор на отправените критики по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени в КСО по предвидения механизъм за избор на осигуряване на лицата, родени след 31 декември 1959 г., а именно лицата да имат право на избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване или и в универсален пенсионен фонд.

Обсъжданията за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система ще протекат до 31 март 2015 година във формата на Работната група към Министерство на труда и социалната политика.

С предложените промени се надграждат първоначално направените промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи въведеното право на избор, от 1 януари 2015 г. осигурените лица, родени след 31 декември 1959 г., да се осигуряват или само за пожизнена пенсия във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, или и в универсален пенсионен фонд (УПФ).

Дава се възможност за осигурените лица и самоосигуряващите се, родени след 31 декември 1959 г. да изберат да се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), като се предвижда този избор да не е еднократен. В случай, че лицето избере да се осигурява във фонд „Пенсии“ – с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за УПФ, натрупаните средства по индивидуалната му партида се прехвърлят в Държавният фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система или т.нар. Сребърен фонд в 6 месечен срок.

Лицата, които са избрали да се осигуряват във фонд “Пенсии”, могат да поискат отново да се осигуряват в универсален пенсионен фонд, като промяната на избора може да се осъществява веднъж на 1 година, от последния избор. В този случай, средствата им прехвърлени в Сребърния фонд се прехвърлят обратно в избран универсален пенсионен фонд.

 По този нов ред се дава гаранция, че преведените средства от индивидуалните партиди на лицата ще бъдат „съхранявани“ в Сребърния фонд. Само в случай, че лицата родени след 31 декември 1959 г. изберат окончателно да се осигуряват в ДОО, при отпускането им на пенсия от ДОО, средствата от Сребърния фонд се прехвърлят към фонд „Пенсии“ на ДОО. В този случай на лицата се отпуска пенсия в пълен размер и индивидуалният им коефициент не се намалява, съгласно предложените в законопроекта нови алинеи в чл. 70. Предвижда се последният избор на осигуряване да се осъществява не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал.1 от КСО.

За осигурените лица, които се осигуряват в УПФ, при отпускането им на пенсия от ДОО, за периодите на осигуряване само в ДОО, индивидуалният им коефициент по чл.70 от КСО не се намалява. За периодите на осигуряване в УПФ индивидуалният коефициент се намалява на база на съотношението между размерите на осигурителните вноски за УПФ и за фонд „Пенсии“ от ДОО за съответния период.

При първоначално възникване на осигуряването, за лицата родени след 31 декември 1959 г. се предвижда вместо увеличената осигурителна вноска да постъпва във фонд „Пенсии“ (в размера на вноската за УПФ), да постъпва в избран универсален пенсионен фонд, като в случай, че лицето не избере фонд в срок от 3 месеца, да се извършва служебно разпределение в УПФ, както е действащият механизъм до 31 декември 2014 година.

Пълният текст на предложения можете да свалите от Предложения за промени в КСО.

Please rate this