България ще връща пари заради проблемите в програмата за наука и образование

Rate this post

България ще връща пари заради проблемите в програмата за наука и образование

Финансовата корекция е заради открити нарушения по времето на образователния министър Меглена Кунева

България ще връща пари заради проблемите в програмата за наука и образование
България ще връща пари заради проблемите в програмата за наука и образование

Европейската комисия прекрати плащания по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР). На България ще бъде наложена финансова корекция заради проблемите, установени при одита, се казва в писмо на европейската институция. В него не е посочена конкретна сума на глобата. Нейният точен размер ще бъде определен след преговори с Еврокомисията.

Актуални цени за регистрация на фирма, изцяло онлайн за цяла България!

Финансовата корекция обаче не застрашава плащанията по вече започнатите проекти, включително на европейските стипендии за студенти. Санкцията ще бъде покрита от бюджета на МОН. Това заяви служебният министър на образованието Николай Денков, цитиран от пресцентърът на образователното министерство.

При бързо отстраняване на проблемите няма да бъде засегнато също изпълнението на бъдещи проекти по ОП НОИР. Такива са например проектите за изграждане на научни центрове, които се очаква да бъдат подадени до 28 февруари.

Регистрация на фирма онлайн в София и в цяла България

ЕК

ЕК не критикува структурата и съдържанието на ОП НОИР. Те са разработвани съвместно с представители на Комисията, одобрени са от нея през февруари 2015 г. и оттогава не са променяни, съобщават още от МОН.

В писмо от края на миналата седмица Европейската комисия критикува управлението и изпълнението на програмата вътре в МОН. Като основен проблем ЕК посочва липсата на ясно разделени организационни и контролни функции между звеното, което отпуска средства по програмата; звената, които получават пари по проекти, и звеното, което проверява изпълнението на проектите. Други проблеми са неясните критерии за сформиране на екипите за управление на проекти в МОН, както и слабостите в оценяването на проектите и в организацията на проверките по тях.

Регистрация на фирма в Пловдив

Министерството на образованието и науката предлага няколко варианта за отстраняване на проблемите в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР), установени при европейския одит на програмата през октомври 2016 г.

Екипът на министър Николай Денков предлага четири варианта за разделение на функциите в МОН. При първите два за Управляващия орган на програмата – главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН, отговаря отделен заместник-министър. Ръководството на звената, които изпълняват проекти в МОН, може или да се делегира на другите заместник-министри, които отговарят за училищното образование, висшето образование и науката, или да се създаде отделно Звено за изпълнение на проектите на МОН.

Регистрация на фирма във Варна

Обсъждат се и други варианти за статута на Управляващия орган на програмата. В единия случай той би могъл да стане изпълнителна агенция в рамките на МОН, директно подчинена на министъра на образованието и науката или на заместник-министър.

Регистрация на фирма в Бургас

Не се изключва и възможността управлението на ОП НОИР да излезе от структурата на МОН и да се поеме от независима агенция, пряко подчинена на министър-председателя. Това, според министъра на образованието и науката проф. Николай Денков, би означавало сериозно забавяне на много проекти и при възможност трябва да се избегне.

Източник: https://www.economic.bg