0

Осигурителни вноски и данъци през 2020г.

Osiguritelni vnoski i danuci

В настоящата статия ще разгледаме основните осигурителни вноски и данъци през 2020г. За повече информация и допълнително консултиране можете диретно да с свържете с нас.

Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО в проценти за лица, работещи по трудов договор, при усливията на III, II и I категория труд можете да видитите от тук: НСИ.

Срокове за внасяне на осигурителни вноски и данъци през 2020г.

  • Срок за внасяне на осигуровки – до 25-о число на месеца, следващ месеца на полагане на труда.
  • Срок за внасяне на ДДФЛ – до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъка е удържан.
  • За 2020 г. не се внасят вноски за фонд ГВРС.
  • Минимална работна заплата от 01.01.2020 г. – 610 лв.
  • Максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.
  • Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 и ал.2 – 380 лв.
Continue Reading